7 subat

Özersay Temaslarını Yoğunlaştırdı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile temaslarını yoğunlaştırdı ve bu çerçevede Esnaf ve Zanaatkârlar Odasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomisindeki ve istihdam sağlanmasındaki önemine dikkat çeken Özersay, “iç sorunlar konusunda kayıtsız kalmayacağım çünkü vatandaşın sıkıntılarını giderecek hizmet üreten bir devlet üretemezsek, partizanlığa ve adam kayırmacılığa müsade edersek uluslararası alanda da, müzakere masasında da güçlü olamayız ve dikkate alınmayız” dedi. Özersay, yabancılar tarafından ülkede açılan kayıtsız ve plansız iş yerlerine, başta elektirik olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksek oluşuna ve vergi uygulamasında başta resen vergi nedeniyle yaşanan keyfiliğe işaret etti. Kudret Özersay, Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar dahilinde iç sorunlar konusunda kayıtsız kalmayarak yetki kullanacağını ve hükümetlerin çözüm üretmesi için inisiyatif alacağını söyledi. Özersay’ın Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ziyaretindeOda Başkanı Mahmut Kanber, eski başkan Hürrem Tulga ve yönetim kurulunun yanı sıra Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Özersay YÖDAK tarafından tasarlanacak planlı bir yaklaşımla ülkedeki üniversiteler ile turizm sektörünün ve küçük-orta ölçekli işletmelerin koordineli şekilde desteklenebileceğini, bütüncül bir yaklaşım gelitirilmesi durumunda ekonomiye ciddi bir katkı sağlanabileceğini vurguladı. YÖDAK yasasının Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Kudret Özersay, “Cumhurbaşkanının görevi sadece Kıbrıs müzakereleri değildir. Ülkede piyasada ciddi sıkıntılar yaşanıyor, işsizliğin önlenmesi konusunda planlı yaklaşımlar ortaya konulmuyorsa, uluslararası alanda yapılacak temsil de müzakere masasında yürütülecek çaba da gücünü ve anlamını yitirmeye başlar” dedi.

Esnaf ve Zanaatkârlar odasının yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini de belirten Özersay, kalifiye elaman yetiştiren odanın kalifiye elemanların çıraklık sürecinde hayat tecrübesi kazanmasının yanı sıra emeğin değerinin anlaşılması bakımından da büyük önem taşıdığını belirtti. Sorunların çözümü konusunda, özellikle kamu vicdanına zarar veren hassas konularda Cumhurbaşkanlarının girişimde bulunması gerektiğine inandığını da vurguladı. Özersay, hiçbir partinin güdümünde olmayacak, tarafsız bir Cumhurbaşkanının bunları yapacağına inandığını ve bu yüzden bağımsız aday olarak çıktığını söyledi. 

Görüşme sırasında ülkesel fiziki planın yürürlükte olmamasından dolayı yaşanan sıkıntılara da değinen Özersay, “bugün 20 küsur yıl önce birilerinin öncülük etmesiyle yasanın gereği olan yapılmış olsaydı, ülkesel fiziki plan hazırlanmış ve unsurları hayata geçirilmiş olsaydı Cengiz Topel Hastanesi ve benzeri tartışmaların yaşanmasının önüne geçilmiş olunacaktı” dedi. Özersay kendisine yöneltilen Kıbrıs müzakereleri ve çözümüne yönelik sorulara da cevap vererek şunları söyledi;

“Hamaset siyasetinde duyduğumuz bir cümle vardır. “Çözüm olmazsa ’seçeneksiz’’ değiliz. Bugün sahip olduğumuz devletin kurumlarına çeki düzen vermemiz gerekir. Eğer biz bu kurumlara çeki düzen verirsek, çözüm daha yaşanabilir hale gelir. Eğer kapsamlı çözüm bizim dışımızdaki nedenlerle gecikecekse, kendi kendimizi yönetme konusunda samimiysek yine bu kurumlara çeki düzen verilmelidir. Doğa boşluk kabul etmez.Başkalarının yönetmeye kalkışmasını önlemenin yolu yönetmek ve iyi yönetmektir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı olarak iç sorunların çözümünde ve kurumlarımıza çeki düzen verilmesinde inisiyatif kullanacağım ve kararlı adımlar atacağım’’

Haber Kıbrıs

Yorum Yaz